Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers voor MSV-NOV Heerde.

De afgelopen weken heeft de motorsport vereniging Heerde niet stil gezeten.
Tijdens de laatste ledenvergadering werd er door het bestuur dringende verzocht voor hulp in de vorm van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers.
Gelukkig waren er diverse leden genegen om functie in het bestuur op te pakken. Na overleg is er een nieuw bestuur samengesteld.
Gerrit Jan Vierhuizen is vanaf heden de nieuwe voorzitter. Henk Kamphuis heeft zijn taak overgedragen aan Gerrit Jan maar zal als vice voorzitter Vierhuis ondersteunen met de lopende zaken. Jerry Klaaysen en Henri Fobbe nemen de PR en reclame taken opzich. Simon Boer wordt het nieuwe aanspreekpunt voor de baan, Harold Buitenhuis blijft aanspreekpunt voor alle wedstrijdenzaken. René  Blom is de nieuwe penningmeester en zal tevens de automatisering taken opzich nemen, Linda van Amersfoort blijft verantwoordelijk voor de kantine van de motorsportvereniging. Kevin Leusink blijft als algemeen lid in het bestuur.
Na het samenstellen van het nieuwe bestuur zijn er diverse commissies gevormd, zoals de Baan commissie baan, Trial commissie , Kantine commissie, Fitness / Training commissie, Parc ferme commissie, Onderhoud commissie . Wedstrijd commissie. Commissie poortdiensten.
Maandagavond 11 maart was er extra vergadering voor de vrijwilligers die zich hebben aangemeld om diverse taken te gaan verrichting in de diverse commissies.
Het bestuur was verheugd met de grote opkomst van ruim 30 vrijwilligers die taken willen gaan doen voor de vereniging. Bij deze vergadering zijn de commissies gevormd en zal er per commissie een plan van aanpak gemaakt worden. De komende periode zullen alle ideeën worden uitgewerkt. Later meer..

Reacties zijn gesloten.